کنفرانس‌های سالیانه الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت
 
(از خرداد ماه 1391 تا امروز)
 باسمه تعالي


کنفرانس‌های سالیانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویدادهاى هدفمندی هستند که نه‌تنها به تولید دانش و هم‌افزایی علمی در مباحث مربوط به پیشرفت کمک می‌کنند بلکه هر کدام هدف خاصی را -در تعریف و شکل‌‌گیریِ موضوعیِ بخشی از شاکله کلی الگو و نقشه راه تدوین آن- دنبال می‌‌کنند. طرح ابعاد و زوایای مختلف موضوعات در هر کنفرانس و پرداختن به آن‌ها، زمینه گسترش و تعمیق تأملات فکری و مطالعات و تحقیقات علمی صاحب‌نظران را به شکلی هم‌‌افزا و همگرا فراهم خواهد ساخت و می‌تواند بستر مناسبی را برای پاسخگویی به برخی پرسش‌‌های بنیادین و کلان الگو و تبادل‌‌نظر درباره آن‌ها ایجاد کند.


هرچند که هر یک از کنفرانس‌‌های سالیانه مرکز به موضوعی خاص می‌‌پردازند لیکن در واقع، اهداف چندگانه‌‌ای را تعقیب می‌کنند که اهم آنها عبارت‌اند از:

  1. بهره‌‌گیری از ظرفیت علمی کشور برای پاسخگویی به برخی پرسش‌های بنیادین در حوزه پیشرفت اسلامی ایرانی و کمک به تکمیل بخشی از مدل مفهومی الگوی پیشرفت
  2. رصد فعالیت‌‌های علمی در موضوع کنفرانس و دستیابی به آخرین یافته‌‌های پژوهشی
  3. موج‌آفرینی و جریان‌‌سازی فکری در حوزه مباحث پیشرفت و ایجاد بستر مناسب برای پژوهشگران این عرصه جهت عرضه نظرها در محیطی عالمانه و نقد و پالایش آن‌ها
  4. فرصت‌‌سازی برای پژوهشگران جوان به منظور آشنایی با مسائل و موضوعات اساسی حوزه پیشرفت
  5. ارائه گزارش از فعالیت‌های جاری مرکز به جامعه علمی کشور و هم‌فکری برای گام‌های بعد

مجموعه مقالات کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای استفاده استادان، محققان و علاقه مندان پس از بازبینی و ویراستاری مجدد، توسط انتشارات این مرکز تدوین و منتشر می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.